Domowe Klimaty
Nowa odsłona www.domoweklimaty.pl
pl

CEL

Poprawa wizerunku serwisu poprzez nadanie nowoczesnego, świeżego wyglądu, optymalne zorientowanie na użytkownika i  pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, poprawa komfortu korzystania ze strony www.

 

ROZWIĄZANIE/DZIAŁANIE

  • Modernizacja strony internetowej www.domoweklimaty.pl
  • Nowa szata graficzna
  • Uporządkowanie architektury informacji, stworzenie hierarchii informacji, pogrupowanie i wzajemne powiązanie treści
  • Dokładne oznaczenie zawartości serwisu, wprowadzenie spójnego i zrozumiałego nazewnictwa poszczególnych sekcji serwisu
  • Wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań zorientowanych na użytkownika: intuicyjna nawigacja, szybki dostęp do najbardziej poszukiwanych informacji, łatwość i komfort korzystania ze strony www, swoboda przechodzenia pomiędzy poszczególnymi modułami