STAG
Strona marki
pl

CEL

Kreacja strony internetowej przedstawiakącej markę STAG. Budowania w Internecie trwałego wizerunku marki STAG jako profesjonalnej, innowacyjnej, będącej wiodącym ekspertem w swojej dziedzinie. 

 

ROZWIĄZANIE/DZIAŁANIE

  • Opracowanie koncepcji strony internetowej marki STAG pod kątemm fukncjonalności i użytkownia
  • Projekt graficzny
  • Wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań zachęcających do korzystania ze strony www
  • Przygotowanie systemu CMS pozwalającego na wygodną edycję wyselekcjonowanych części strony 

 

 pageCount > 1): ?>