System rozliczeń RETRO
Internetowy system rozliczeń
pl

CEL

Usprawnienie i automatyzacja rozliczeń RETRO pomiędzy sklepami należącymi do Grupy Chorten, dostawcami i hurtowniami.

 

ROZWIĄZANIE/DZIAŁANIE

  • Opracowanie koncepcji intranetowego systemu rozliczeń do zarządzania sklepami/dostawcami/hurtowniami z możliwością tworzenia grup rozliczeń, określania cykli rozliczeń i wskaźników procentowych
  • Generowanie raportów rozliczeń: zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych
  • Prowadzenie doradztwa w zakresie opracowywania kierunku dalszego rozwoju Systemu RETRO