Interaktywny katalog
Fabryka Mebli Forte S.A.
pl

CEL

Innowacyjny sposób prezentowania informacji zawartych w katalogach oraz innych materiałach promocyjnych wydawanych przez  firmę Fabryka Mebli Forte S.A.


ROZWIĄZANIE/DZIAŁANIE

  • Opracowanie koncepcji i zasad działania interaktywnego katalogu
  • Projekt graficzny
  • Wdrożenie rozwiązania


pageCount > 1): ?>